Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

energetische therapie 

Ayurvitaal

Annemarie Peters  

Visie op mensbegeleiding

In mijn werk als geestelijk verzorger (ouderen zorg) en als therapeut/trainer hield ik mij bezig met de psychische en spirituele dimensie. Ik ontdekte dat deze dimensies ook een grote invloed hebben op het lichamelijk functioneren. Evenzo is het lichamelijk (on)welzijn ook van invloed op onze psyché en spiritualiteit. Bij AYURVEDA vond ik een benadering van welzijn die onderdak biedt aan deze drie dimensies: Lichaam, Geest en Ziel.

Bovendien sluit Ayurveda naadloos aan bij mijn scholing tot Jungiaans therapeut. De scholing in Ayurveda geeft een grote verdieping aan mijn kennis en ervaring waardoor ik het gevoel heb dat ik mensen op een werkelijk holistische wijze kan ondersteunen om een leven te leiden in de richting van hun Ware Natuur waardoor op alle niveaus meer welzijn wordt ervaren.   

Scholing en loopbaan

Ik studeerde levensbeschouwing, kunst en cultuur in de studierichtingen: educatie/ communicatie en Levensbeschouwelijke begeleiding.

Daarnaast ben ik opgeleid tot Jungiaans filosofisch therapeut.

Ik heb een ruime ervaring als mensbegeleider in de gezondheidszorg, waaronder, geestelijk verzorger, trainer en adviseur. 

Bij het van Praaginstituut heb ik de training “therapeutic touch” gevolgd.

De opleiding tot marmatherapeut volgde ik bij Sri Sri Ayurveda;

Ik studeerde bij EISRA (European Institute For Scientific Research on Ayurveda) voor Ayurvedisch practitioner en deze opleiding heb ik afgerond bij de AAS (Thans "Delight Academy") waarin ook de lering van Atreya Smith (Zwitserland) is vervat. Ik volgde mijn stage bij "Sree Krishna" Ayurveda Chikitsa Kendram in Vaikom (Kerala) in India.

Omdat ik in mijn benadering van mensen op drie niveaus kijk: lichaam geest en ziel, stem ik me ook af op de energetische dimensie. Om op een deskundige en verantwoorde manier hier richting aan te geven  heb ik mij ontwikkeld tot aura/chakra en intuïtie practitioner (zie www.effectieveintuitie.nl )

Daarnaast heeft mijn passie voor wol en de verwerking daarvan gestalte gekregen in mijn wol atelier De spinnende mug. Zie ook: www.despinnendemug.nl 

Publicaties:

Zin beleven -de zin verstaan van mensen met een verstandelijke handicap (1991) Uitgeverij Nelissen ISBN: 9024414709;

Dochters van de maan - De menstruatie in mythen en in de moderne maatschappij (2004) Uitgeverij Altamira Becht ISBN:9069636476

0