Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

energetische therapie 

Ayurvitaal

Energetische balans

Ayurvitaal biedt mensen ondersteuning om zowel naar lichaam en geest meer balans te ervaren. Het balanceren van de energie vertaald zich in gezondheid en welzijn. Deze ondersteuning wordt geboden door het geven van energetische therapie zoals marma therapie, aura en chakrareading (aangevuld met de Jungiaanse therapie).

Ayurvitaal, biedt ook in het perspectief van zelfzorg, leefstijl en voedingsadviezen. Een gezonde leefstijl en voeding, die past bij de eigen constitutie, draagt ook bij aan de energetische balans.

Lichaam, Psyché en Spirit

De inspiraties van Ayurvitaal zijn geworteld in Ayurveda, het traditionele gezondheidssysteem van India ,de Jungiaanse diepte psychologie en de energetische therapie. Dit blijkt een hele vruchtbare mix te zijn omdat begeleiding op zowel lichamelijk- psychisch- en spiritueel niveau geboden kan worden. Dit zijn benaderingen die elkaar wederzijds doordringen.

Worden wie je in essentie bent!

Het doel van de Jungiaanse benadering is mensen te begeleiden in een proces om weer te worden wie ze in essentie zijn .

Ayurveda stelt dat ieder mens een eigen natuur (prakruti) heeft. Wanneer we ons verwijderen van deze natuur ontstaat er lichamelijke- en geestelijke disbalans die we op den duur bekopen met ongemak en ziekte.

Drie vitale energieën

Ayurveda gaat er van uit dat het hele leven, zo ook de mens, geregeerd worden door de zogenaamde Dosha’s dat zijn drie vitale energieën Vata, Pitta en Kapha. Ieder mens heeft een eigen constitutie Prakriti, onze natuurlijke staat die wordt bepaald door de verhouding van deze drie dosha's. Deze constitutie is bepalend voor de wijze waarop fysiologische processen in ons lichaam plaats vinden.

De constitutie drukt zich ook uit in de gerichtheden van mensen: Een meer vurig type (pitta) zal anders op het leven reageren dan een mens die aardser is (kapha) of het snelle vata type, die meer bepaald wordt door het element wind: "Ze is als een wervelwind!" zeggen we dan. Veel mensen zijn van nature ook mengtypen

Het begrijpen van onze natuur

Het begrijpen van onze natuur is het doel van Ayurveda waardoor we instaat zijn invloed te hebben op onze gezondheid. Vaker echter wordt onze natuurlijke constitutie door allerlei factoren beïnvloed. In het tumult van het dagelijks leven raken we vervreemd van onze natuurlijke behoeften waardoor we met betrekking tot onze leefstijl (onbewust) keuzen maken waarmee we ons welzijn ondermijnen. Ayurveda geeft praktische richtlijnen die ons helpen keuzen te maken die meer in overeenstemming zijn met ons Ware Zelf waardoor we in balans komen en daardoor zowel naar lichaam en geest de ervaring van welzijn toeneemt.

0